Geophysical survey : Jeofiziksel İnceleme:

EXAMINER

EXAMİNER devamlı olarak gönderilen ve gelen sinyalleri sayısal olarak analiz eder.Sinyallerle çalışmak, "X raying" gibidir, katmanlar arasındaki toprak ve aralarındaki tüm maddeler son santimetresine kadar yapısal olarak incelenir.

EXAMINER araştırma sinyallerini elektriksel olarak verir  ve nüfuz etme kapasitesini azaltmadan yere direkt bir bağlantı yaparak, mineraller ve ıslak yerden elektrik sinyalleri iletimi gerçekleştirir.Zemin radarları ve VLF sistemleri Elektromanyetik Sinyaller kullanır.Bu Elektromanyetik Sinyaller anten sayesinde zemine iletilerek mineraller ve ıslak zemin tarafından emilir ve neticesinde maddelerin ne kadar derinde olduğu kesin olarak tespit edilir.

EXAMINER elektrik sinyaliyle karşılaştığında,cihazı yerde tutar ve vericilerden analiz yapması için en az direnç rotasını bulmasını sağlar.Yerde bulunan değerli metaller,onların iletkenliği yüzünden, düşük elektrik seviyesi yaratır ve EXAMINER sinyalini etkiler.Karşı boşluklarda,hava yüzünden,onların içinde yüksek elektrik akımı yaratır.Bu yüzden boşluklar ve mağaralar, yüksek bir zemin verisine sahiptir.Piyasada kullanılan geleneksel aletler, sadece bir verici ve alıcı özelliği kullanır ve kendi liglerinde mücadele eder ancak EXAMINER kendi ligine sahiptir ve diğerleriyle kıyaslanamayacak özellikleri barındırır.

Onun ikiz vericisi / alıcısı çok büyük derinliklerde bile en üst sinyal seviyesiyle çalışır.Sonuç, en iyi kesinlik, en çok derinlik ve yeraltından en çok çözünülürlüktür.

EXAMINER, her zemine uygundur ve tüm minerallerden ve ıslak zeminden doğan hataları ayrıştırır ve dengeler.Hem de sinyalin, her alanda en uygununu  seçmek için 8 değişik düzeyi bulunmaktadır.

22 Probe geophysical

22 Probe geophysical ..22 Jeofiziksel Analiz

22 Jeofiziksel Analiz

“22 Probe” seçiniz ve ardından “START X 10”a basınız.

Yeraltında olan veri her biri 17 metreden oluşan 2 mülti-kablodan ve11 elektrotunun sayesinde otomatik olarak toplanır, ve görülür.

Bu, piyasada sadece 4 elektrotun kullanıldığı ve yetersiz görünüme sahip geleneksel jeofiziksel sistemin çok üzerinde büyük bir avantajdır.

Çift yön veri kazancı, jeofiziksel yön vericilerde bulunur ve fiyatı iki kat arttırır.

Verilerin depolanması, ayarlar ve hedef şekillendirmesini cihaz otomatik olarak yapar

EXAMINER’ın veri depolaması sayesinde çalışmalarınız büyük oranda hızlanır.

Sadece hızlanmaz,aynı zamanda daha detaylı verilere sahip olmanızı sağlar.

22 Probe analizi için multi kablosuyla beraber görülen  "22 Probe modülü"ne ihtiyaç vardır

4 Probe Geophysical

22 Jeofiziksel Analiz

Geleneksel  4 x 10 metre kablo kullanan bir 4 elektrotlu analizde  operatör manuel olarak hareket eder,iletilen ve alınan sinyallerin verilerini depolamayı kontrol eder.

Sınırlı alanlar için faydalı bir yöntem olan bu analizde hedef  ‘‘ tam yerini gösterme’’  veya  daha iyi analiz sunmaktır